Publikace v r. 2011

Seznam publikací

příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2011

 

Publikace v časopisech s IF

 

Ostatní publikace

1.      Douša J, Filler F, Šimek J, Kostelecký J, Kostelecký J (jr), Novák P (2011): New implementation of ETRS89 in the Czech Republic: Campaign EUREF-Czech-2009. Geodetický a kartografický obzor 55(99): 25-35

2.      Gazdova R., Kolinsky P., Popova I., Dimitrova L., 2011: Surface wave phase velocities between Bulgaria and the Czech Republic. EGRSE Journal 2011/2. 16-23

3.      Kalenda, P., Neumann, L., (2011): Jeskyně, kyvadla a predikce zemětřesení. Speleofórum 2011. 126-128

4.      Kalenda, P., Neumann, L., (2011): Earthquake prediction – world-wide task. Proc. Of INTERNATIONAL CONFERENCE and EXHIBITION “EARTHQUAKE FORECASTING - 2011” (17-20 April, 2010 in Çanakkale,Turkey)

5.      Kalenda, P., Neumann, L. (2011): Je možno predikovat zemětřesení? Akademický bulletin. 4/2011, 13-15

6.      Hejda, P. a Zedník J (2011): Projekt velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace „CzechGeo/EPOS – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí v České republice, Zpravodaj Unie geologických asociací, č. 11.

12.  Holub, K., Rušajová, J: Re-established seismic station at Stěbořice in the Nový Dvůr arboretum near Opava. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (EGRSE), 2011, Vol. XVIII.2, s. 24-31. CD-ROM ISSN 1803-1447. http://www.caag.cz/egrse/2011-2/04%20holub_ova.pdf

13.  Hejda, P (2011): CzechGeo/EPOS. Public Service Review: European Science & Technology: issue 11

14.  Zedník, J., Hejda, P. (2011). Project CzechGeo/EPOS: the national initiative in the Czech Republic within the EPOS project. EPOS Newsletter, Number 3.

 

  1. Plomerová J. - Vecsey L - Babuška V. - LAPNET working group: Domains of Archean mantle lithosphere deciphered by seismic anisotropy – inferences from the LAPNET array in northern Fennoscandia. Solid Earth, Roč. 2 (2011a), 303-313, www.solid-earth.net/2/303/2011/doi:10.5194/se-2-303-2011
  2. Eken T.- Plomerova J. - Vecsey L. - Babuska V. - Roberts, R. - Shomali H. - Bodvarson R.: Effects of seismic anisotropy on P-velocity tomography of the Baltic Shield. Geophys. J. Int., 2011, doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05280.x
  3. Plomerová J. - Vecsey L. - Babuška V.: Mapping seismic anisotropy of the lithospheric mantle beneath the northern and eastern Bohemian Massif (central Europe), Tectonophysics (semi-special issue), 2011b, doi: 10.1016/j.tecto.2011.08.011
  4. Horálek, J. - Fischer, T.: Intraplate earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland (Central Europe). Jökul, Roč. 60 (2011), 67-87
  5. Holub, K. - Růžek, B. - and Rušajová, J.: A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth’s crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves. Acta Geophysica, 2011, DOI: 10.2478/s11600-011-0023-3
  6. Růžek, B. - Plomerová, J. - Babuška, V. Joint inversion of teleseismic P waveforms and surface-wave group velocities from ambient seismic noise in the Bohemian Massif. Stud. Geophys. Geod., 56 (2012), 1-xxx, DOI: 10.1007/s11200-010-9089-7, v tisku
  7. Žák, J. - Kratinová, Z. - Trubač, J. - Janoušek , V. - Sláma, J. - Mrlina, J.: Structure, emplacement, and tectonic setting of Late Devonian granitoid plutons in the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif, Int J Earth Sci (2011), 100, 1477–1495, DOI 10.1007/s00531-010-0565-7
  8. Košťák B., Mrlina, J., Stemberk, J. and Chán, B. (2011): Tectonic movements monitored in the Bohemian Massif . – J. Geodyn., 52, 34–44. doi:10.1016/j.jog.2010.11.007
  9. Dědeček, P. - Šafanda, J. - Rajver, D.: Detection and quantification of local anthropogenic and regional climatic transient signals in temperature logs from Czechia and Slovenia. Climatic Change, DOI 10.1007/s10584-011-0373-5, v tisku.17-21, 2011. Paper number 684
  10. Brokešová J., Málek J.: A mechanical seismic sensor system for field rotation rate measurements and its in-situ calibration. Journal of Sesmology, in press.
  11. Briestenský M., Košťák B., Stemberk J. (2011): Long-term slope failure monitoring in the Region of the Core High Mountains (the Western Carpathians). – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 4. 403 - 412
  12. Gosar A., Šebela S., Košťák B., Stemberk J. (2011): On the state of the TM 71 extensometer monitoring in Slovenia: seven years of micro-tectonic displacement measurements. – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 4
  13. Petro L., Košťák B., Stemberk J., Vlčko J. (2011) Geodynamic reactions to recent tectonic events observed on selected geological objects monitored in Slovakia. – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 4
  14. Stemberk J., Hartvich F. (2011): Fault slips recorded in the Strašín Cave (SW Bohemian Massif). – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 4, 413 - 423
  15. Gallovič, F., J. Zahradník (2011). Toward understanding slip-inversion uncertainty and artifacts II: singular value analysis, Journal of Geophysical Research., 116, B02309
  16. Janský, J., O. Novotný, V. Plicka, J. Zahradník, E. Sokos (in press): Earthquake location from P-arrival times only: problems and some solutions. Studia Geophysica et Geodaetica
  17. Sokos, E., J. Zahradník, A. Kiratzi, J. Janský, F. Gallovič, O. Novotný, J. Kostelecký, A. Serpetsidaki, G-A. Tselentis (in press): The January 2010 Efpalio earthquake sequence in the western Corinth Gulf (Greece). Tectonophysics
  18. Jiang Z, Francis O, Vitushkin L, Palinkas V, Germak A, Becker M et al. (2011) Final report on the Seventh International Comparison of Absolute Gravimeters. Metrologia 48, 246-260
  19. Jiang Z, Pálinkáš V, Francis O, Jousset P, Mäkinen J, Merlet S, Becker M, Coulomb A, Kessler-Schulz K, Schulz H, Rothleitner Ch, Tisserand L, Lequin D (2011) Relative Gravity Measurement Campaign during the 8th International Comparison of Absolute Gravimeters (2009). Metrologia (přijato)
  20. Špaček P., Zacherle P., Sýkorová Z., Pazdírková J. (2011): Microseismic multiplets in the northeastern Bohemian Massif. Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 39 (2011) 5/6. Berlin. 367-386.
  1. Kaláb a Zedníka „Seismologické odkazy, Zpravodaj Unie geologických asociací č. 12.. (http://www.caag.cz/odborne-informace.php
  2. Kaláb, Z., Lednická, M., Knejzlík, J.: Měření a analýza vibrací v Dole Jeroným. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (EGRSE), 2011, Vol. XVIII.1, s. 50-61. CD-ROM ISSN 1803-1447. http://www.caag.cz/egrse/2011-1/clanek_06.pdf
  3. Kaláb, Z.: Vibration effects in the medieval Jeroným Mine. Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, No.2, 2011, Vol.XI, Civil Engineering Series, paper #24, 8 s., doi: 10.2478/v10160-011-0024-9. ISSN 1804-4824 (On Line) http://versita.metapress.com/content/x7575w2m28224417/fulltext.pdf
  4. Kaláb, Z.: Vibrační projevy v historickém Dole Jeroným. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, rok 2011, ročník XI, č. 2/2011, ISSN 1213-1962, s. 109-116
  5. Zamarský V., Tylčer, J., Střelec, T., Kaláb, Z., Martinec, P., Paclová, H., Walica, R.: Regenerace průmyslových ploch. II. díl. Učební text, VŠB – Technická univerzita Ostrava, FAST, 2011, 194 stran. ISBN 978-80-248-2431-4